• Koszyk: (pusty)

Kategorie

TYMIANEK I PODBIAL // Tradycyjny produkt leczniczy roslinny stosowany w celu lagodzenia chrypki i kaszlu // 24 pastylki

TYMIANEK I PODBIAL // Tradycyjny produkt leczniczy roslinny stosowany w celu lagodzenia chrypki i kaszlu // 24 pastylki

$9.80
Ilość sztuk w opakowaniu: 24 pastylki

Opis produktu

Tymianek i Podbiał to tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są: gęsty wodny wyciąg z ziela tymianku (Thymi herbat extractum spissum, DER 3,5-4,5:1) 100 mg oraz gęsty wodny wyciąg z liścia podbiału (Tussilaginis farfarae folii extraetum spissum, DER 4,5-6,0:1) 100 mg.

Pozostałe składniki to: sacharoza, glukoza ciekła i glukoza jednowodna.

Jak wygląda lek Tymianek i Podbiał i co zawiera opakowanie
Lek Tymianek i Podbiał ma postać pastylek barwy brunatnej, o kształcie płaskiego walca, obustronnie lekko wypukłych, o charakterystycznym ziołowym smaku i zapachu; dopuszcza się obecność pęcherzyków powietrza.

Działanie:

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Tymianek i Podbiał to tradycyjny produkt leczniczy roślinny w postaci pastylek o działaniu powlekającym. Zawarte w preparacie polisacharydy śluzowe tworzą warstwę ochronną, która łagodzi podrażnienia i powstrzymuje działania odruchowe błony śluzowej gardła, a tym samym łagodzi kaszel.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia - ssać po 1 pastylce co 4 - 6 godzin.
Dawka maksymalna to 6 pastylek na dobę.

Dzieci poniżej 12 lat: Nie zaleca się stosowania.

Pastylki TYMIANEK i PODBIAŁ należy ssać powoli co wzmaga wydzielanie śliny, która zwilżając błonę śluzową jamy ustnej i gardła zmniejsza nasilenie kaszlu.

Czas stosowania: Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni (do tygodnia) leczenia należy zgłosić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tymianek i Podbiał
Przedawkowanie grozi w przypadku przekroczenia maksymalnej dziennej dawki 6 pastylek.

Przewlekłe stosowanie w dawce powyżej 6 pastylek na dobę (powyżej 1 µg alkaloidów pirolizydynowych) może prowadzić do zmian w wątrobie.

Pominięcie zastosowania leku Tymianek i Podbiał
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki. Przerwanie stosowania leku Tymianek i Podbiał

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie należy stosować leku Tymianek i Podbiał
- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wyciąg z ziela tymianku lub wyciąg z ziela podbiału lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent jest uczulony na inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae - dawniej Compositae), np. rumianek, jeżówkę, arnikę lub jasnotowatych (Lamiaceae - dawniej Labiatae), np. szałwię.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu kilku dni (do tygodnia) leczenia należy zgłosić się do lekarza.

1 pastylka zawiera nie więcej niż 0,15 µg alkaloidów pirolizydynowych.

Nie zaleca się przekraczania rekomendowanej maksymalnej dawki dziennej 6 pastylek, ani przewlekłego stosowania leku, ze względu na ryzyko uszkodzenia wątroby przy nadużywaniu leku. Nie zaleca się stosowania pastylek przez zbyt długi okres czasu, tj. nie dłużej niż 4 do 6 tygodni w roku.
Leku nie należy stosować łącznie z innymi lekami złożonymi, zawierającymi liście podbiału lub wyciągi z liści podbiału.
Ze względu na obecność cukru lek należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę.

Dzieci poniżej 12 lat:
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat.

Inne leki i Tymianek i Podbiał
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Oddziaływanie (interakcje) pastylek Tymianek i Podbiał z innymi lekami nie jest znane.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować w okresie ciąży. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Wpływ na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn nie jest znany. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tymianek i Podbiał

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Tymianek i Podbiał zawiera 1,6 g sacharozy i 1,7 g glukozy na dawkę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Obserwowano reakcje nadwrażliwości (w tym szok anafilaktyczny oraz obrzęk naczynioruchowy) oraz zaburzenia trawienia.
Częstotliwość występowania takich działań niepożądanych nie jest znana.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zgłaszanie działań niepożądanych.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel. +48 22 49 21 301, Faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Informacje dodatkowe:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Chronić od wilgoci.Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Galeria produktu

PayPal