• Koszyk: (pusty)

Kategorie

REGENERUM REGENERACYJNE SERUM DO PAZNOKCI / wzmacnia plytke paznokcia zapobiegajac jej rozdwajaniu

REGENERUM REGENERACYJNE SERUM DO PAZNOKCI / wzmacnia plytke paznokcia zapobiegajac jej rozdwajaniu

$9.80
Pojemność: 5 ML

Opis produktu

Jak działa Regenerum?

5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci:

kru­chośćłamli­wośćroz­dwa­ja­nieprze­bar­wie­niasuche skórki

Przy­czyna:

nie­do­bór witaminkon­takt z wodą i środ­kami chemicznymisto­so­wa­nie kolo­ro­wych lakierów

Roz­wią­za­nie:

Dzięki wyso­kiej zawar­to­ści wita­min i olej­ków Rege­ne­rum wzmac­nia, nawilża i chroni płytkę paznok­cia. Dodat­kowo wpływa na roz­ja­śnie­nia prze­bar­wień oraz pie­lę­gnuje ota­cza­jący naskórek.

Rege­ne­rum roz­wią­zuje 5 naj­częst­szych pro­ble­mów paznokci jednocześnie!

wzmac­niauela­stycz­niazapo­biega rozdwajaniuroz­ja­śnia przebarwieniazmięk­cza skórki

Galeria produktu

PayPal